Tesla po treći put u Beogradu 31. maj i 1. jun 2020.

by NikolaTesla

POZIV NA UČEŠĆE :Teslina naučna fondacija USA (TSF) i Teslina naučna fondacija Srbija

(TNFS) svake godine organizuju tri konferencije i veći broj susreta i sastanaka:

Konferencije:

 • Hotel Njujorker u Njujorku,  druge ili treće subote u januaru
 • Beograd, Zadužbina Ilije M. Kolarca, prve subote u junu
 • Filadefija,  Park slobode, 9. i 10. juli
 • Filadelfija, Festival nauke, poslednje subote u aprilu
 • Filadefija, susret ‘Teslin narod’ (različitih datuma)

Naša misija je, i za TSF i TNFS, da promovišemo Teslinu nauku, život i filozofiju ali, u isto vreme, i da prepoznamo organizacije i institucije koje doprinose toj promociji ili nastavku rada Teslinog dela.

U prvom delu konferencije iznosimo naše rezulatate rada u periodu između dve konferencije a potom rezultate prikazuju i druge organizacije i pojedinci (godišnji izveštaj).

Veliki broj umetnika raznih profila dao je izuzetan doprinos da se razume Teslin život i veliko delo, tako da su često na našim konferencijama najviše i zastupljeni umetnici. Oni su i dali najveći doprinos da Tesla polako ali sigurno zauzme mesto koje mu pripada.

Najbolji radovi, pored toga što dobiju Tesline medalje i sertifikate, budu izloženi na izložbi na našoj konferciji u Njujorku a pojedini i u Beogradu.

Pozivamo vas da na vreme pošaljete informacije o vašem radu iz oblasti:

 • Nauke
 • PronalazaštvaObrazovanja
 • Književnosti
 • Slikarstva
 • Filma
 • Drame
 • Muzike
 • Animiranih filmova


I sve što će pomoci boljoj promociji Nikole Tesle i njegovog dela, a i povesti nas u bolju budućnost.
U roku od 30 dana od prijema vašeg dela bićete obavešteni da li je vaš rad prihvaćen, i za koju konferenciju. Sa osobama koje su napravile najznačajnija dela TeslaTalk.TV će napraviti intervju i postaviti na naš Youtube kanal TeslaTalk.TV. Direktan prenos konferencije iz Njujorka će vam pomoći da veliki broj Tesla entuzijasta širom sveta sazna za vaše delo. Promovisaćemo vaše radove na našim web i socijalnim mrežama gde imamo oko 20.000 članova.
Očekujemo vaše radove na info@tnfs.edu.rs
Nikola Lončar
Predsednik / osnivač
Teslina naučna fondacija
Skype:Nikola.Loncar32
Telefon: 484 955 0545

You may also like